Om oss

Mellom Ensrudputten og Lisputten
Mellom Lygnatraséen og Ensrudputten

Hvem - hva - hvor: Skjerva løypelag

Skjerva er ikke bare navnet på et skogsvann på Øståsen i Lunner kommune...

Spiren til Skjerva løypelag ble sådd høsten 2018. Paul Arne Opsahl og brødrene Ole G. og Bjørnar Rudsengen ble enige om å se på mulighetene for å få til en etterlengtet skiløype fra Skjerva til Avalsjøen og videre opp til Brovoll.

I februar 2019 ble det flere trugeturer med befaring i området nord for Skjerva. Det ble etter hvert et mål å koble sammen den nye løypetraseen med Lygnaløypa. Etter flere befaringer, ble de beste løypeprofilene funnet. Skjerva løypelag ble stiftet torsdag 21. mars 2019.

Foreningen har til formål å

  1. knytte oss til Øståsens eksisterende løypenett på tre punkter: Sør for Randsberget (Øståsen Skiløyper), ved Koperud (Skiforeningen/Øståsen Skiløyper vendepunkt) og ved Brovoll (Skiforeningen). Den nye løypetraséen vil gå om Skjervetråkket og Avalsjøen til Brovoll.

  2. realisere lokale snøskuterkjørte løyper på Skjerva og i Skjervavassdraget.

  3. vedlikeholde gamle stier i området.

  4. bidra til å ivareta løyper, natur og kultur i området


INTERRIMSTYRET I SKJERVA LØYPELAG

Kontakt Skjerva løypelag

Har du et spørsmål, et tips eller lyst til å gi et økonomisk bidrag til oss? Send en epost til post@skjerva.no

Ole Gulbrand Rudsengen

LEDER

Morten Albertsen

NESTLEDER

Jan Even Raastad

KASSERER

Bjørnar Rudsengen

WEB
Birgitt SteneSTYREMEDLEM

Inger Lene Braastad

STYREMEDLEM
Marit Skjaker MorstadSTYREMEDLEM

Paul Arne Molund Opsahl

SEKRETÆR
KAMPEN: Utsikt mot Skjervavassdraget i vest fra Kampen (583 m.o.h.). Bildet er tatt 11. april 2019 av Bjørnar Rudsengen