Stiprosjektet 2020

Stirydding i bakkene 10. juli: Driftsvegen mellom Minnerstua og Kampesetra var helt gjengrodd

På gjengrodde stier

Skjerva løypelag har også som formål å ta seg av stiene i området vårt. Noen av oppgavene blir da å

  • påvise og kartlegge stier som finnes på nye og gamle kart
  • kartlegge stier vi kommer over
  • gå opp spor med GPS-assistert applikasjon og legge verifisert informasjonen inn på et eget stikart
  • foreta enkel stirydding
  • samarbeide med DNT om merking av nye turstier

I år har vi verifisert milevis med stier som ikke er DNT-merket, og lagt disse inn på stikartet vårt. En svært hyggelig bieffekt av dette arbeidet er at registreringene har ledet til turer som fellearrangementer og Skjerva 7 Summits-prosjektet

Gamle kart kan inneholde stier som ikke er avmerket på nyere, digitale kart. På dette kartet heter Skjerveknatten «Vøieknatten»

Sommerens sporlogger viser god aktivitet

De mørkeblå stiene er manuelt tegnet inn fra ulike kart. Det er mye arbeid som gjenstår...

NYTTIG APP: All logging av aktivitet foregår på appen «Norgeskart Friluftsliv». Derfra kan sporlogger og interessepunkt overføres til Google-kartene vi bruker