Nytt styre 2020 - 2021

Årsmøtet på NOIL-huset 20. mai 2020 har valgt følgende styre:

Ole Gulbrand Rudsengen (leder), Inger Lene Braastad (nestleder), Ole Hval (nestleder), Jan Even Raastad (kasserer), Frank Kisen, Morten Albertsen, Bjørnar Rudsengen, Hans Morstad, Marit Skjaker Morstad og Birgitt Stene.