Æresmedlem Hans Morstad

Hans Morstad ble utnevnt til Skjerva løypelags første æresmedlem under årsmøtet 20. mai 2020 for den uvurderlige innsatsen med etableringen av skiløypene våre!

Hans Morstad overrekkes æresmedlemsskap av styreleder Ole G. Rudsengen