Løypebeskrivelser

Skrevet av Ole Gulbrand Rudsengen

Løypebeskrivelse Brovoll - Avalsjøen - Skjervetråkket

10 KM

Skjerva løypelags skiløype starter ved Brovoll skistue. Løypa går østover parallelt med E16 i lett terreng over Brovollmyra. Elva Sulua renner i kulvert under E16. Her må skiløperne ta av seg skiene, og holde til venstre under kulverten. Videre går løypa inn på gammel tømmerdriftsvei. Den går slakt nedover mot Avalsjøkalven, der løypa kommer inn på Avalsjøveien. Vi følger denne langs Avalsjøen til Avalsjøoset, før stigningene opp mot Minnerstua og Aklangen tar til på Aklangsvegen. Løypa flater ut sør for Aklangen, og går i lett terreng fram til endesnuplass ved Skjervedammen. På endesnuplassen er det et løypekryss, der man mot nordvest kommer ut på vannet Skjerva. Går man mot nordøst, kommer man opp på Skjervemoen. Løypa går i lett terreng og furuskog fram til Skjerva sag og Skjervetråkket.

Løypebeskrivelse Skjervetråkket - Hovsvåja - Breidtjernet

6,5 KM

Løypa starter på Skjervetråkket og går over isen på Skjelbreia, videre nordover inn i Våja. Sør for Hovsvåja går vi av isen og inn på skogsbilveien som går vestover. I slak stigning følger vi denne veien fram til vi kommer inn på en vakker setervei over Kobberbakken og fram til Breidtjernet.

Løypebeskrivelse Skjervetråkket - Nordengen - Koperud

3,2 KM

Løypa starter på Skjervetråkket. Løypa krysser skogsbilvei vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), forbi Skjerva gård og til Nordengen i nordvestre del av vannet Skjerva. Her møter man løypa som går over isen fra Skjervedammen. Fra Nordengen går løypa et par hundre meter nordover langs Skarbrennvegen, før den tar av vestover mot Fløyta. Fra Fløyta begynner stigningen mot Koperud. Her kommer vi etterhvert inn på Gamle Skjervaveg, som er den gamle kjerrevegen fra Nordre Oppdalen til Skjerva.

Løypebeskrivelse Nordengen - Fløyta - Hvalstikket - Langmyra - Breidtjernet

4,6 KM

Fra Nordengen går løypa et par hundre meter nordover langs Skarbrennvegen, før den tar av oppover mot Fløyta. Løypa deler seg på Fløyta. Vestover går løypa mot Koperud. Vi går nordover, i lett terreng på skogsbilveg og terreng. Løypa krysser Vesleelva på bru før vi kommer inn på Skarbrennvegen. Løypa følger vegen fram til Hvalstikket. Innerst i Hvalstikket deler løypa seg. Den vestlige løypa bratt opp til Brovoll - Lygna løypa, rett nord for Koperud. Vi går nordover over Langmyra hvor vi kommer inn på løypa Lygna - Brovoll. Vi følger denne forbi Gullentjernet og fram til Breidtjernet.

Våjarunden

7,5 KM

Med utgangspunkt på Skjervetråkket, er Våjarunden en familievennlig og lettgått løype. Med utgangspunkt på Skjervetråkket, følger løypa samme trasé som Skjervetråkket - Hovsvåja, men ute på Våjaisen går løypa østover nord for Nordtangen og sør for Langtangen /Slåttøyene - midt ute på Våja. Løypa følger deretter på isen vest for Håndklemoen og øst for Grøa inn i partiet Måsabekken med sine små øyer. (Husk at det er forbudt med fiske og leirslaging ved vannkilden Grøa). Løypa går videre inn i Skyten før den dreier nordvestover inn i Saubekkvika. Her går løypa inn på skogsbilveg fram til Sagvollvegen. Her tar vi av mot vest over Våjaisen til Hovsvåja, og tilbake til Skjervetråkket.Rundtur Skjervetråkket - Brovoll - Koperud - Skjervetråkket

21,7 KM

Løypa starter og slutter på Skjervetråkket. Løypa krysser skogsbilvei vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), forbi Skjerva gård og til Nordengen i nordvestre del av vannet Skjerva. Her møter man løypa som går over isen fra Skjervedammen. Fra Nordengen går løypa et par hundre meter nordover langs Skarbrennvegen, før den tar av vestover mot Fløyta. Fra Fløyta begynner stigningen mot Koperud. Her kommer vi etterhvert inn på Gamle Skjervaveg, som er den gamle kjerrevegen fra Nordre Oppdalen til Skjerva. Gamle Skjervaveg tar oss fram til Koperud.

På Koperud krysser vi Oppdalslinna og går sørover i Oslomarkas løypenett som Skiforeningen preparerer. Fra deler av løypa er det strålende utsikt mot Lunner og Hadeland - ja, helt til Norefjell. Etter et parti med noe stigning, kommer du fram til løypekrysset ved Håkenstadsætra.

Vi går videre nedover forbi Typografhjemmet, og vel en kilometer etter at dette er passert, er du framme i løypekrysset nord for Flåtatjern. Løypa går videre i lett terreng til den krysser over Lunnertunnellen og rask nedoverkjøring til de gule husene ved Brovoll.

Vi kommer inn på Skjerva løypelags skiløype igjen ved Brovoll skistue. Løypa går østover parallelt med E16 i lett terreng over Brovollmyra. Elva Sulua renner i kulvert under E16. Her må skiløperne ta av seg skiene, og holde til venstre under kulverten. Videre går løypa inn på gammel tømmerdriftsvei. Den går slakt nedover mot Avalsjøkalven, der løypa kommer inn på Avalsjøveien. Vi følger denne langs Avalsjøen til Avalsjøoset, før stigningene opp mot Minnerstua og Aklangen tar til på Aklangsvegen. Løypa flater ut sør for Aklangen, og går i lett terreng fram til endesnuplass ved Skjervedammen. På endesnuplassen er det et løypekryss, der man mot nordvest kommer ut på vannet Skjerva. Går man mot nordøst, kommer man opp på Skjervemoen. Løypa går i lett terreng og furuskog fram til Skjerva sag og Skjervetråkket.

Over: Løypenett nordUnder: Løypenett sør

Skjerveknatten rundt

12,6 KM

Skjerveknatt-massivet ligger midt i denne spennende rundløypa. Løypa starter og slutter på Skjervetråkket. Løypa krysser skogsbilvei vest for Tråkket, og går gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa), forbi Skjerva gård og ned til Nordengen i nordvestre del av vannet Skjerva. Fra Nordengen går løypa et par hundre meter nordover langs Skarbrennvegen, før den tar av vestover mot Fløyta. Løypa deler seg på Fløyta. Vestover går løypa mot Koperud. Vi går nordover, i lett terreng på skogsbilveg og terreng. Løypa krysser Vesleelva på bru før vi kommer inn på Skarbrennvegen igjen. Løypa følger vegen fram til Hvalstikket. Innerst i Hvalstikket deler løypa seg. Til venstre går løypa bratt opp Morstadrenna til Brovoll - Lygna løypa, rett nord for Koperud. Vi tar i stedet til høyre og går nordover over Langmyra hvor vi kommer inn på løypa Lygna - Brovoll som prepareres av Øståsen Skiløyper. Løypa fortsetter i lett terreng forbi Gullentjernet og fram til Breidtjernet. Ved Breidtjernet tar vi av Brovoll - Lygnaløypa og dreier østover. Vi krysser Skarbrennvegen, og kommer inn på en vakker setervei over Kobberhaugen. Løypa kommer inn på skogsbilvegen som tar oss ned til Våja (Hovsvåja). Fra Hovsvåja følger vi løypa over isen Våja og Skjelbreia tilbake til Skjervetråkket.

Lisberget rundt

6,3 KM

Rundløypa starter og slutter på Fløyta. Fra Fløyta begynner stigningen mot Koperud. Her kommer vi etterhvert inn på Gamle Skjervaveg, som er den gamle kjerrevegen fra Nordre Oppdalen til Skjerva. På Koperud kommer vi inn på Brovoll - Lygnaløypa. Vi følger den nordover, vi passerer på oversiden av Liagårdene, og kommer etterhvert til en bratt nedoverkjøring. Snart ser vi skilting mot Skjerva. Løypa går ned den relativt bratte Morstadrenna og ned til Hvalstikket og Skarbrennvegen. Vi følger Skarbrennvegen ned til Fløyta bru og inn på Fløyta.

Skjerva rundt

4,5 KM

En flott, liten rundtur for absolutt alle rundt det vakre Skjervevannet. Vi starter på Skjervetråkket og går til Skjerva sag. Løypa går inn i skogen ved saggrinda. I lett terreng og furuskog, går vi sørover langs Skjervemoen. Løypa følger lastbærertraseén som delvis sammenfaller med blåmerket sti. Etter omlag en kilometer går løypa rett vestover ned Aklangsbakken mot endeparkeringsplasen på Aklangsvegen ved Skjervedammen. Løypa går nå nordvest mot Skjerva. Vi kommer ut på isen i Susenvika med Skjervedammen til venstre. Vi følger løypa over isen til Nordengen. Der krysser vi vegen og går opp Jonsbakken nedenfor Skjerva gård til Mertons utsikt på hjørnet av Skjervelåven. Videre går løypa gjennom Skjervehagan (Edvardsløypa) fram til Skjervetråkket.


Alle distanser representerer korteste veg