Løyper

Kartet over viser Skiforeningen og Øståsen skiløypers trasé i lyseblått - mellom Brovoll og Sagvollen. Mørkeblå traséforslag er på vann

Det er dessverre månedsvis uten snø også. Les mer om turforslagene til fotturer på barmark.