Kultur og natur

En introduksjon til paradiset på Øståsen

Fra 1600-tallet og til i dag

Les mer om «gullgraverbyen» Skjervetråkket

Les mer om tømmerfløting i Skjervevassdraget

Les om småviltjakt og fiske

Ta vare på naturen, la vår ferdsel være sporløs

Les mer om Grøa, som i dag er kommunalt vannverk

Les om Avalsjøen og kulturminner i området

Fortellinger fra skauen

Les mer om Erling Merton

Mer om isvett

Les om gårder og plasser på Skjerva